Hanketiivistelmä - 3: Koirien työkäytön kehittäminen alkutuotannossa

Hanke jatkaa laumanvartija- ja raadonetsintäkoirien työkäytön kehittämistä ja koirien työkäytön tarjoamien etujen tiedottamista alkutuotantotilallisille Petoseutuhankkeesta saatujen kokemusten pohjalta. Lisäksi hanke edesauttaa tietoa jakamalla lammastaloudessa käytettävien paimenkoirien käyttöönottoa hankealueella yhdessä 2012 järjestetyssä tilaisuudessa.

Raadonetsintäkoirien työkäytön kehittäminen 2013

Koirien työkäytön kehittäminen jatkuu myös vuonna 2013. Oheisessa ohjelmassa on neljä kaksipäiväistä raadonetsinnän tilaisuutta. Tavoitteena on asiantuntijavoimin tuoda esille koirien käytöstä saatavia hyötyjä maasuurpetojen tappamien porojen ja lampaien etsinnässä. Näin pystytään lieventämään petojen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin hankealueella 13.-14.6.2013. Seuraavat ja hankkeen viimeiset tilaisuudet järjestetään alustavan suunnitelman mukaan seuraavina päivinä:

12.-13.9.2013, 17.-18.10.2013 ja 16.-17.11.2013

Paikka ja aika määräytyy tarkemmin lähempänä tilaisuutta!

Laumanvartijakoirien työkäytön neuvonta 2013

Laumanvartijakoirien työkäytöstä kertova tilaisuus Pudasjärvellä 6.9.2013 jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Laumanvartija-aiheesta on saatu positiivisia kokemuksia petovahinkojen ennaltaehkäisijöinä, joten haluamme tuoda aihetta esille jonkun muun hanketilaisuuden yhteydessä. Asiasta tiedotetaan lisää internet-sivuilamme.

Aiemmin hankkeen koira-asioissa tapahtunutta

1. Raadonetsintä

Aloitustilaisuudet pidettiin Suomussalmella 21.9. ja Kuusamossa 22.9.2011. Aiheina oli hankkeen esittelyn lisäksi kouluttaja Reijo Hynysen luento, jossa perehdyttiin korien kehityskausiin, elekieleen ja aisteihin. Lisäksi Hynynen suoritti maastossa toimitetun koirien tason ja viettien voimakkuuden arvioinnin.

Aloitustilaisuuden lisäksi järjestettiin kolme kahden päivän mittaista opintojaksoa. Pääasiassa jaksot olivat maastossa tapahtuvia etsintäharjoituksia lukuun ottamatta 14.11., jolloin kerrattiin ilmavirtojen vaikutusta ja huomioimista maastoetsinnässä. Kaikki tilaisuudet pidettiin Kuusamossa, koska hankealueen eteläiseltä alueella potentiaaliset koirakot saivat koirien raadonetsinnän opastukseen tarvittavat perustiedot jo Petoseutuhankkeen aikana. Kuusamossa osallistumisaktiivisuus oli korkea huolimatta siitä, että kaikki tapahtumat järjestettiin arkipäivinä. Koillismaan koirakerhon aktiivisuus oli merkittävältä osaltaan vaikuttamassa toiminnan saamaan huomioon.

Raadon etsinnän kehittämistilaisuudet järjestettiin kesän ja syksyn aikana 2012 suunnitellusti. Tilaisuuksien painopiste oli Koillismaan alueella osin siitä syystä, että edellisen hankkeen tilaisuudet järjestettiin kainuun alueella ja osin siksi, että petopaine on siirtynyt etelästä pohjoisemmaksi.

Aihe otettiin oli Koillismaan koirakerhon ja Taivalkosken kennelkerhon jäsenten sekä paikallisten porotalouden harjoittajien piirissä innolla vastaan. Aihe on ammatin harjoittajille suhteellisen uusi, joten aiheen tiedottaminen on tärkeää, etenkin koska selkeitä hyötyjä koirien käytöstä raadon etsinnässä on todistettavasti olemassa.

Raadonetsinnästä lisää mm. Poromies 4/2012 - numerossa. Käyhän katsomassa!

Koulutustilaisuuksista raportointiin aktiivisesti Koillismaan koirakerhon FB-sivulla

2. Paimenkoirien työkäytön neuvonta

Paimenkoiratilaisuus pidettiin Vieremällä 7.9.2012 Vidgrenin tilalla Vieremällä. Tilaisuudessa saatiin kattavaa ja käytännönläheistä tietoa paimenkoirien työkäytöstä aina koiran hankinnasta lähtien. Luento-osuuden jälkeen tutustuttiin paimenkoirien työkäyttöön käytännön työnäytöksen merkeissä. Kiitokset tiedonhaluisille ja innokkaille osallistujille!