Linkkejä

Hankealueen kunnat

Kuusamon kaupunki www.kuusamo.fi
Pudasjärven kaupunki www.pudasjarvi.fi
Taivalkosken kunta www.taivalkoski.fi
Puolangan kunta www.puolanka.fi
Hyrynsalmen kunta www.hyrynsalmi.fi
Suomussalmen kunta www.suomussalmi.fi

Rahoittaja

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus www.ely-keskus.fi

Hankkeen muut sidosryhmät

Paliskuntain yhdistys www.paliskunnat.fi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y www.mtk.fi
Suomen riistakeskus www.riista.fi
Luonnonvarakeskus (RKTL) www.luke.fi
Lapin yliopisto www.ulapland.fi
Suomen luonnonsuojeluliitto www.sll.fi

Laitevalmistajat

Ultracom Oy www.ultracom.fi
Tracker Oy www.trackerboazu.com
Trafino Oy www.trafino.fi
Amparo Solutions www.amparosolutions.com