Hanketiivistelmä - 2: Petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien testaus

Hanke testaa muutamaa edellisissä hankkeissa löydettyä potentiaalista ennaltaehkäisymenetelmää maasuurpetojen aiheuttamien vahinkojen torjunnassa poro-, karja- ja lammastaloudessa. Hanke tarjoaa käytännön ”maastolaboratorion” ja ilmaisen testaushenkilöstön sovelluksia kehittelevien valmistajien käyttöön. Samalla laitemyyjille sekä -kehittäjille avautuu edullinen keino mainostaa ja markkinoida tuotteitaan. Vankan sidosryhmäverkoston ja aktiivisen tiedottamisen avulla informaatio tuotteesta leviää tehokkaasti tietoa tarvitseville.

Ääni- ja valopelote

Testattavana on mm. pelotelaite joka perustuu liiketunnistimella toimivaan ääniefektiin. Järjestelmään voi kytkeä myös esim. valopelotteen ja mm. riistakameran.

Laitetta voi käyttää mm. lammastilojen ja porojen suojaamiseen silloin kun porot ovat aitauksessa. Laitetta on testattu useissa paikoissa mm. Hallan ja Kallioluoman paliskunnissa. Tilanteita, joissa olisi todistetusti saatu laitteen tehovaikutus dokumentoitua, ei toistaiseksi ole saatu. Testaus jatkuu Kallioluoman paliskunnan alueella. Tuloksista tiedotellaan näillä sivuilla.

Pirunsilmä

Pirunsilmätestausta jatkettiin myös 17.8.2013. Tuolloin ruokintapaikalle asennettiin kolme pirunsilmää. Valosilmä peitettiin teipillä vilkunnan aktivoimiseksi.

Pirunsilmästä saat lisää tietoa valmistajan sivujen lisäksi mm. Petovahinkojen ennaltaehkäisyoppaasta.