Maasuurpetojen seuranta, vaikutukset ja vahinkojen ennaltaehkäisy

Elinkeinojen kehittämishanke

Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja ennaltaehkäisy

1.3.2011-31.12.2013

Teknologian hyödyntäminen ja testaus Teknologian hyödyntäminen poronhoitotyössä ja aiheeseen liittyvä tutkimusyhteistyö
-Poropanta
-Peilausmenetelmät
-Korppilähetin
-Lämpökamerateknologia
Poromiehen työsuojelun kehittäminen
Teknologisten sovellusten käyttötaitojen kehittäminen
Liikennevaroitusjärjestelmän testaaminen (poro
Petovahinkojen ennaltaehkäisy-menetelmien testaus Riistakameran ja siihen kytketyn ääni- tai valopelotteen käyttö karkoitteena
Petovahinkojen ennaltaehkäisypäivä
Koirien työkäytön kehittäminen alkutuotannossa Raadonetsintäkoirien löydönilmaiseminen ja hallittavuus etsintätyössä
Paimenkoirien käytön kehittäminen
Laumanvartijakoirien työkäytön neuvonta
Porotalouden työhyvinvointi- ja tulevaisuusselvitys Porotalouden harjoittavien työympäristöselvitys pahimmalla petovahinkoalueella
Analyysi ja toimenpide-ehdotuksia
Lapin Yo:n selvityksenä

Hankealueen kunnat: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Puolanka, Hyrynsalmi ja Suomussalmi

Hankealueen paliskunnat: Kallioluoma, Hossa-Irni, Näljänkä ja Halla